Aantal ‘snelle groeiers’ in het Nederlandse bedrijfsleven neemt toe

Het Nederlandse bedrijfsleven telt steeds meer zogenaamde ‘snelle groeiers’. Hieronder vallen bedrijven die aan het begin van de groeiperiode minstens 10 werknemers in dienst hadden, en waarin dit aantal in drie opeenvolgende jaren met minstens 10% stijgt. In totaal vielen er over 2016 zo’n 7.300 bedrijven in deze categorie, zo meldt het CBS dinsdag 1 augustus.

De groei van het aantal werknemers kan bewerkstelligd worden door overnames of het aannemen van nieuwe werknemers. Bij de snelle groeiers van 2016 kwamen er gemiddeld, in drie jaar tijd, ruim 365.000 werknemers bij. 16% van de snelle groei was te danken aan overnames van andere bedrijven.

Vooral de horeca en de bouw hebben in 2016 hun personeelsbestand het snelst uitgebouwd in verhouding met 2015. Wel was de groei in 2016 minder dan in 2010. Deze sectoren waren namelijk hard getroffen door de crisis, maar nu is te zien dat zij zich weer sterk aan het herstellen zijn. Verder is er in de informatie- en communicatiesector ook sprake van groei: daar steeg het aantal snelle groeiers met 17% ten opzichte van 2015. Ook de zakelijke dienstverlening kan tevreden zijn: zij stegen het hardst qua absolute aantallen.