Aantal taxibedrijven afgelopen 10 jaar verdubbeld

Uit recent gepresenteerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat er momenteel bijna dubbel zoveel taxibedrijven zijn dan tien jaar geleden. Op 1 oktober 2007 waren er 4.700 taxibedrijven in Nederland. Dit aantal is gegroeid naar 8.945 taxibedrijven op 1 oktober 2017. Een stijging van ruim 90%. In de laatste twee jaar is het aantal heel hard gegroeid: van 5.760 naar 8.945, een stijging van 55%.

Taxibedrijven met één werkzame persoon zijn de voornaamste reden voor deze explosieve stijging. In 2017 telt bijna 83% van alle taxibedrijven slechts één werkzame persoon. In 2007 was dit aandeel nog slechts 63%. De reden voor deze verandering is de opkomst van apps zoals Uber, waarmee taxichauffeurs en potentiële reizigers met elkaar in contact worden gebracht. Ook is in 2016 de taxiwet veranderd, waardoor het makkelijker is geworden om taxichauffeur te worden.