ABU reageert op het nieuwe regeerakkoord

Eerder deze week presenteerde het nieuwe kabinet, bestaande uit de VVD, het CDA, D66 en de ChristenUnie, het nieuwe regeerakkoord. Het akkoord heeft in de HR-wereld het een en ander teweeg gebracht. Het nieuwe kabinet is van plan om enkele hervormingen in de arbeidsmarkt door te voeren.

Er zijn zes hoofdpunten te onderscheiden die van invloed zullen zijn op de werkgevers in Nederland. Zo veranderen de regels omtrent het ontslag van werknemers, wordt de oude constructie rondom tijdelijke contracten weer ingevoerd, gaat de proeftijd op de schop, wordt loondoorbetaling bij ziekte verkort voor kleine bedrijven, wordt het ouderschapsverlof verlengd én wordt de payrolldienstverlening aangepakt.

Hierbij moet worden vermeld dat de payrolldienstverlening zal blijven bestaan, maar dat uitwassen ervan worden bestreden. Met deze uitwassen worden constructies bedoel waarin de payrollwerknemer niet dezelfde verloning krijgt als reguliere werknemers. De ABU, de Algemene Bond Uitzendondernemingen, reageert positief op dit initiatief van het nieuwe kabinet. Zij geven aan graag om tafel te willen zitten met het kabinet om dit nieuwe wetsvoorstel uit te werken.