Belangenorganisaties ZZP willen wet DBA definitief van tafel

Interior of the Dutch parliament

De belangenorganisaties ZZP Nederland, PZO en Zelfstandigen Bouw hebben een plan ontwikkeld voor een modern arbeidsmarktbeleid. Deze hebben zij, met een begeleidende brief, voorgelegd aan informateur Schippers. De organisaties willen af van de wet DBA en ‘pleiten voor een arbeidsmarkt waarin iedereen op zijn eigen wijze kan participeren, met ruim baan voor zelfstandige ondernemers die daar bewust voor hebben gekozen’.

De wet DBA, die de oude Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) sinds mei 2016 heeft vervangen, moest zogenaamde schijnconstructies tegengaan. De invoering van de wet heeft voor veel onzekerheid gezorgd bij bedrijven en zzp’ers. Dit heeft ervoor gezorgd dat de handhaving van de wet wordt uitgesteld. Dit werd uitgelegd in een brief, waarin stond dat zzp’ers en opdrachtgevers niets te vrezen hebben, mits ze niet kwaadwillend zijn.

De stichting ZZP Nederland is van mening dat het aanpakken van de schijnconstructies geen slechte zaak is, maar dat de huidige aanpak door middel van de nieuwe wet niet het gewenste effect bereikt. Zij zien graag een andere oplossing. Ondanks het uitstel van de handhaving van de nieuwe wet en de mogelijkheid tot verbetering, blijft de onzekerheid onder opdrachtgevers bestaan. Een mogelijke oplossing voor opdrachtgevers is het gebruik maken van de payrolldienstverlening. Door bij een payrollorganisatie in dienst te treden, is een modelovereenkomst niet meer noodzakelijk en lopen zowel de zzp’er als de opdrachtgever geen risico’s meer. De onzekerheid rondom de wet- en regelgeving kan door payrolling dus weggenomen worden.