Dalende werkloosheid en stijgend aantal vacatures: hoe vind je als organisatie de juiste werknemers?

Het afgelopen kwartaal is het aantal mensen tussen de 15 en 75 jaar met een betaalde baan toegenomen met zo’n 20.000 mensen per maand. Dit meldt het CBS op basis van de meest recente cijfers. De economie draait weer op volle toeren en ook het percentage werklozen neemt gestaag af met zo’n 13.000 per maand, resulterend in een werkloosheidspercentage van 3,9% in maart.

Toch zijn er in de groep werklozen genoeg mensen die direct opzoek zijn naar en beschikbaar zijn voor werk. Dit waren ruim 357.000 mensen in het afgelopen kwartaal. Deze mensen worden samen met de mensen die niet beschikbaar waren en ook niet gezocht hebben naar werk gerekend tot de werklozen volgens de werkloosheidsindicator van de ILO (International Labour Organization).

Veel bedrijven hebben moeite met het vullen van vacatures, mede door de krapte in de arbeidsmarkt. Hoe kan een bedrijf ervoor zorgen dat een kandidaat ook daadwerkelijk aan de slag gaat? Het sollicitatiegesprek is hierbij van groot belang, maar wordt vaak onderschat als middel om de perfecte kandidaat te vinden. Zo blijkt bijvoorbeeld dat veel bedrijven zich tijdens de sollicitatieprocedure te veel blind staren op ervaring in een soortgelijke functie en bij een soortgelijke organisatie (lees hier verder voor meer tips). Bedrijven zouden er goed aan doen om ook kandidaten uit andere vakgebieden en bedrijfstypen uit te nodigen. Hier zijn vaak hele geschikte kandidaten te vinden.