De vraag naar administratieve beroepen neemt af

Afbeelding secretaresse

Er is steeds minder vraag naar secretaresses en andere mensen met administratieve beroepen. Dit meldt het UWV afgelopen donderdag. Dit geldt vooral voor de lager- tot middelbaar opgeleide adminstratieve medewerkers. Deze groep heeft in de periode van 2013 tot en met 2016 een daling van 5% doorgemaakt. De vraag naar hoger opgeleid administratief personeel is in dezelfde periode juist gegroeid.

In Nederland zijn er ruim 1,5 miljoen personen met een economisch-administratief beroep. Meer dan de helftdaarvan betreft de lager- tot middelbaar opgeleide arbeidskrachten. De afname heeft er dan ook toe geleid dat er meer uitkeringen worden verstrekt aan deze groep: 95.000 uitkeringen in totaal. Zo’n 25% daarvan gaat naar de laagopgeleiden.

Volgens het UWV is de daling vooral te wijten aan de toenemende automatisering en digitalisering. Klanten kunnen tegenwoordig steeds meer zelf online regelen. Doordat zaken als gegevenscontrole, analytische vaardigheden en klantadvies niet volledig geautomatiseerd zijn, blijven de hoog opgeleide administratieve medewerkers populair onder werkgevers.