Flexibele arbeid essentieel

Voor bedrijven en werknemers is volgens NBBU, de brancheorganisatie voor uitzendondernemingen, flexibele arbeid essentieel. Het zorgt er volgens hen voor dat het bedrijven wendbaar, innovatief en krachtig houdt en het biedt werknemers de kans om ervaring op te doen.

De flexibilisering van de arbeidsmarkt zal verder toenemen en de politiek zou dit moeten ondersteunen in plaats van belemmeren, stelt de NBBU. Volgens de organisatie lijkt de politiek alles in werk te stellen om werkenden in een vast dienstverband te dwingen.

Onder 3.500 leden heeft de branchevereniging daarom een onderzoek verricht naar de vraag welke waarde flexibele krachten hebben voor ondernemingen. De enquête is ingevuld door 241 AWVN-leden, voornamelijk directeuren en HR-verantwoordelijken die hun mening hebben gegeven.

Uitzendkrachten en zzp’ers

Uit de enquête is naar voren gekomen dat 85 procent van de ondernemingen gebruikmaken van uitzendbureaus en detacheerders en soms het werk volledig uitbesteden. Bijna de helft (43%) van de bedrijven schakelt regelmatig een zzp’er in.

Uitzendkrachten dienen voor bedrijven voor het opvangen van schommelingen in het werk zoals bij ziekte en verlof of bij drukkere periodes. Zzp’ers en gedetacheerden worden voornamelijk ingezet voor specialistische kennis of voor ondersteunende taken in ICT, HR, management en marketing.

Angst

Van de onderzochte ondernemers vreest 76 procent voor een stijging van de werkdruk als de inzet van externe flexibele arbeid onmogelijk zou worden gemaakt. De ondernemers zijn bang voor meer ziekteverzuim, hogere kosten en denken in te leveren op kwaliteit.