Geen nieuw akkoord tussen de vakbonden en werkgevers

Het FNV heeft donderdag aangegeven geen nieuw akkoord tussen vakbonden en werkgevers te willen aangaan met betrekking tot de arbeidsmarkt. De vakbond wil namelijk meerdere knelpunten aanpakken, zoals doorbetaling bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en de steeds vaker voorkomende flexcontracten.

Zij willen om deze knelpunten aan te pakken echter onder geen beding concessies doen naar de werkgevers over een versoepeling van het ontslagrecht. Deze versoepeling zou leiden tot meer flexcontracten, iets wat de vakbond juist wil voorkomen. Organisaties VNO-NCW en MKB-Nederland zijn het hier niet mee eens. Zij willen zich inzetten voor eerlijke flexibele contracten, deze horen tegenwoordig bij de arbeidsmarkt en gaan volgens hen ook niet meer weg.

Ook zeggen zij dat werkgevers een voorkeur hebben voor vaste contracten, maar dat de huidige wetgeving dat op dit moment onnodig moeilijk maakt. De werkgeversorganisaties pleiten daarom ook voor aanpassing van de wetgeving rondom flexibele én vaste arbeidscontracten. Voor meer informatie over flexibele contracten en wanneer, en onder welke voorwaarden, deze worden omgezet in een vast contract, leest u hier verder.