Geschillencommissie in het leven geroepen voor rentederivaten

Voortaan kunnen ondernemers in het MKB die de dupe zijn geworden van rentederivaten terecht bij een speciale geschillencommissie. Deze commissie zal zich richten op klachten van bedrijven met minder dan 50 werknemers die een derivaat hadden afgesloten dat minimaal tot 2 april 2014 liep.

Het rentederivaat, een ingewikkeld financieel product, is een financieringsvorm waarvan de waarde is afgeleid van bijvoorbeeld de aandelenkoers of rentestand. Doordat de waarde kan schommelen, kunnen ondernemers in de financiële problemen komen. Het is daarom mogelijk om een klacht in te dienen bij de geschillencommissie van Kifid, het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening.

Deze commissie bemiddelt, tegen eenmalige kosten van 250 euro, tussen de ondernemer en de bank waar het rentederivaat is afgenomen. Indien de klacht succesvol behandeld wordt, zijn de banken verplicht het bedrag terug te betalen. De banken hebben eerder dit jaar al beloofd om bedragen terug te betalen indien bewezen kan worden dat de rentederivaten op oneerlijke wijzen zijn verkocht aan de ondernemers.