Klachtenloket rentederivaten langer open

Ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf (mkb) die met hun bank een geschil hebben over rentederivaten, krijgen een jaar langer de gelegenheid om hun zaak te laten toetsen.

Op verzoek van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) houdt het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) het loket Rentederivaten MKB open tot 1 januari 2018.

Het Kifid meldt vrijdag dat Jeroen Dijsselbloem, minister van Financiën, heeft ingestemd met de aan hem voorgelegde reglementen.

De moeilijkheden gaan over de verkoop van zogeheten renteswaps, dit zijn financiële producten om de variabele rente op leningen ‘vast te zetten’.

De bank betaalt het verschil aan de organisatie terug als de rente boven de afgesproken rentestand uitkomt. Vanwege de lage rente op dit moment, hebben veel van deze producten een negatieve waarde. Hierdoor komen ondernemers volgens claimstichtingen in financiële problemen.

Ongeveer zeventienduizend rentederivaten hebben banken uitstaan bij mkb-bedrijven. Alleen klachten waarvan de claim niet hoger is dan een miljoen euro behandelt het klachteninstituut. De uitspraken zijn bindend.