Kleine bedrijven gaan steeds meer investeren

Ondernemers met een klein bedrijf beginnen langzaamaan weer te investeren. Dit is het gevolg van de verbeterde financiƫle positie van bedrijven alsmede een positief ondernemersvertrouwen. Analisten van het ING Economisch Bureau verklaren dit op basis van een peiling onder achthonderd ondernemers.

Het zogenoemde investeringsbarometer is met een stijging van zes procent een forse groei ondergaan in het derde kwartaal. Dit percentage is bepaald aan de hand van het aantal ondernemers dat verwacht meer te gaan investeren af te trekken van het aantal ondernemers dat stelt minder te gaan investeren. Voornamelijk kleine bedrijven met ten hoogste vijftig werknemers gaan meer investeren.

Bij grotere bedrijven was in het vierde kwartaal van 2015 al een aanzienlijke vooruitgang geboekt. Volgens ING gaan kleinere ondernemingen later meer investeren doordat de meeste kleine bedrijven toeleverancier zijn.