Meer investeringen in januari 2018

Uit de meest recente versie van de CBS Investeringsradar blijkt dat de investeringen in januari 2018 met 12,1% gestegen zijn ten opzichte van dezelfde maand in 2017. Dit terwijl het aantal investeringen in december nog geslonken waren. De stijging is mede veroorzaakt door de hogere investeringen in woningbouw, vliegtuigen, personenauto’s en de machinebranche. In de berekeningen is geen rekening gehouden met werkdagen, omdat in januari 2018 even veel werkdagen voor kwamen als in januari 2017.

De vooruitblik voor maart 2018 is minder positief. De indicatoren voor een groei in investeringen worden minder in maart. Hierbij kan gedacht worden aan de situatie in de verschillende afzet- en financiële markten. Wel dient de kanttekening geplaatst te worden dat deze indicatoren een goede voorspeller zijn, maar dat een verandering in deze indicatoren niet altijd gelijk staat aan een groei dan wel afname van investeringen.