Ondernemers hebben positieve groeiverwachtingen voor 2018

Het ondernemersvertrouwen voor het vierde kwartaal is 13,4. Ondernemers zien 2018 met vertrouwen tegemoet. Dit blijkt publiceren het CBS, de Kamer van Koophandel, EIB, MKB-Nederland en VNO-NCW naar aanleiding van een in oktober uitgevoerde meting. Ondernemers blijken vooral positief te zijn over de te verwachten omzet in 2018.

Zo’n 37% van alle deelnemende ondernemers verwacht een hogere omzet in 2018. Daarbij verwachten zij ook hogere investeringen en een toename in de werkgelegenheid. Ruim 10% van de ondernemers verwacht dat er meer geïnvesteerd zal worden in 2018. Van alle ondernemers verwacht 18% het personeelsbestand te gaan uitbreiden in 2018.

Van alle deelnemende bedrijven zijn de ondernemers in het middenbedrijf het meest positief. Zij verwachten de meeste omzetstijging, buitenlandse omzet en stijging in personeelssterkte. Alleen voor de investeringen zijn zij iets minder positief dan de grote bedrijven.