Ondernemers hebben weinig vertrouwen in investeerders

Ondernemers in het mkb hebben weinig vertrouwen in externe investeerders, zo blijkt uit een peiling die is uitgevoerd in opdracht van fusiebemiddelaar Marktlink. De ondervraagde ondernemers geven aan dat zij niet geloven dat investeerders in het belang van hun bedrijf handelen. Daarom staat ook slechts 10 procent van de ondervraagden open voor een samenwerking met een externe investeerder.

Desondanks blijkt het aantal transacties waarbij een investeerder betrokken is, te stijgen. Bij ongeveer 50 procent van alle transacties is een investeerder betrokken, zo concludeert Marktlink. Dit is een verdubbeling in vergelijking met vijf jaar hiervoor. Het wantrouwen blijkt vooral voort te komen uit een imagoprobleem van externe investeerders. Probleemgevallen die breed worden uitgemeten in het nieuws, jagen mkb-ondernemers schrik aan.

Marktlink probeert deze vooroordelen te ontkrachten. Zij benadrukken dat externe investeerders wel degelijk handelen in het belang van het bedrijf. Zij beargumenteren dat zowel de ondernemer als investeerder baat hebben bij een waardestijging van het bedrijf. Ze jagen dus allebei hetzelfde doel na.