Ook ondernemersverenigingen reageren op het nieuwe regeerakkoord

Ondernemersverenigingen VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland hebben onlangs ook gereageerd op het nieuwe regeerakkoord. Over het algemeen zien zij het regeerakkoord als een ‘goede basis’, met wel enkele punten die verbeterd moeten worden.

Zo zijn zij positief over de extra investeringen die het nieuwe kabinet wil gaan maken op het gebied van klimaat, innovatie, slimme mobiliteit en versterking van het topsectorenbeleid. Wel stellen zij dat dezelfde aanpak nodig is voor de digitalisering.

Zoals te verwachten viel, zijn zij minder positief over de verhoging van het lage BTW-tarief. De ondernemersverenigingen zijn bang dat dit de omzet én werkgelegenheid in meerdere sectoren gaat verlagen.

Ook niet verrassend is dat zij positief zijn over de verschillende maatregelen tegenover zzp’ers en andere arbeidsmarktmaatregelen. Zij zijn het ermee eens dat deze maatregelen werken en ondernemen weer meer lonend maakt. Ook vinden zij dat het kabinet laat zien dat zij ‘de waarde van zzp’ers erkent’.

Al met al is de voorzitter van VNO-NCW, meneer de Boer, tevreden. Het kabinet zet volgens hem belangrijke stappen. Wel is het volgens hem belangrijk om voort te borduren op deze plannen. Vooral door nog actiever bezig te zijn met het buitenlandbeleid. Alleen zo kunnen stappen gemaakt worden voor de toekomst van Nederland.