Uitzendsector zorgt voor herstel arbeidsmarkt 2016

Er wordt dit jaar een economische groei verwacht en een verdere verbetering van de arbeidsmarkt, zo meldt de actuele arbeidsmarktprognose van UWV.

Stijging werkgelegenheid in procenten
In 2015 konden we in Nederland spreken van een toename aan werkgelegenheid met 56.000 banen. In 2016 wordt er een groei verwacht van 102.000 banen (stijging van 1,3%). Wanneer ook de banen van zelfstandigen meegerekend worden, spreken we over een verwachte werkgelegenheidsgroei van 129.000 banen. Indien we alleen kijken naar het aantal banen binnen de uitzendsector is er een toename te zien van 59.000 banen, wat een groei is van 8,7%. Tot slot zien we een groei van 2,5% in de bouw met 7.000 extra werknemersbanen en een klein herstel in de sector zorg en welzijn.

Vacatures zullen tegelijkertijd in 2016 ook steeds verder toenemen. Het aantal WW-uitkeringen zal naar verwachting dalen.

Verwachting aan toename werkgelegenheid 2016
Toename aan werkgelegenheid, exclusief zelfstandigen 102.000 – Stijging van 1,3%
Toename aan werkgelegenheid, inclusief zelfstandigen 129.000
Toename aan werkgelegenheid binnen de uitzendsector 59.000 – Stijging van 8,7%
Toename aan werkgelegenheid binnen de bouwsector 7.000