Vertrouwen ondernemers MKB niet gegroeid

Ondanks het economisch herstel is ten opzichte van eind 2015 het vertrouwen van ondernemers in het MKB over het ondernemersklimaat nog niet verbeterd.

Een kleine 40 procent van de kleine ondernemingen en ongeveer de helft van de middelgrote bedrijven verwachten het komende jaar een hogere omzet te bewerkstelligen.

Personeel

Eén op de tien werkgevers in het kleinbedrijf verwacht in het komende jaar een groei in het personeelsbestand. Tegelijkertijd verwacht ruim een derde van de middelgrote bedrijven in de komende twaalf maanden nieuwe medewerkers aan te nemen.

Bij kleinere bedrijven is dan ook te zien dat zij eerder kiezen voor uitzendkrachten of zzp’ers, dit doen zij voornamelijk om flexibel te blijven en mogelijke risico’s te minimaliseren.

Bij middelgrote bedrijven begint maar liefst driekwart van de nieuwe medewerkers met een tijdelijk contract. Volgens analisten heeft dit te maken met dat deze bedrijven meer moeite hebben met het vinden en houden van goed personeel.

Verschil per sector

Het vertrouwen verschilt per sector, zo blijkt uit de enquête (uitgevoerd door TNS Nipo). Sectoren zoals de horeca en detailhandel, welke sterk afhankelijk zijn van binnenlandse consumentenbestedingen, hebben nog altijd minder vertrouwen dan internationale sectoren zoals de industrie en transport.